ДIАМ прийняла в експлуатацiю одну з найстарiших пам'яток архiтектури — Будівельний портал ПрофіДОМ

ДIАМ прийняла в експлуатацiю одну з найстарiших пам'яток архiтектури — Будівельний портал ПрофіДОМ

Державна iнспекцiя архiтектури та мiстобудування України видала Хотинськiй фортецi сертифiкат про прийняття в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об’єкта.

Одна з найстарiших пам’яток архiтектури складається iз замку (цитадель) та самої фортецi, куди входить комплекс рiзних iсторичних споруд. Останнi роки комплекс потребував суттєвого ремонту для запобiгання подальших вiкових руйнувань. Окремi дiлянки оборонних мурiв були в аварiйному станi.
Серед основних робiт були розчищення поверхнi мурувань, реставрацiя кладки, захист поверхнi мурувань i влаштування водовiдводу.
Станом на кiнець року роботи вже виконанi, про що i свiдчить сертифiкат вiд ДIАМ.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, ДIАМ створено у 2020 р. в рамках комплексної реформи мiстобудування для реалiзацiї державного архiтектурно-будiвельного контролю та нагляду. Ключовим принципом дiяльностi ДIАМ є нульова толерантнiсть до корупцiї. Це робить її однiєю з найбiльш прозорих контролюючих органiзацiй у сферi будiвництва.

Источник

Показати статті

Рекомендуємо:

Leave a Reply

Close