Льодовий готель знову вiдкрився — Будівельний портал ПрофіДОМ

Льодовий готель знову вiдкрився — Будівельний портал ПрофіДОМ

У груднi кожного року Icehotel у Швецiї вiдкриває номери, декорованi креативними скульптурами з льоду.

У сезонi 2023-2024 рр. готель вiдмiчає 34 роки. Як i ранiше, для будiвництва використали тисячi блокiв льоду з мiсцевої рiчки на Юккас’ярвi. Над скульптурами працювали команди з 32 художникiв з 14 країн.
“Будiвництво Icehotel 34 зайняло шiсть тижнiв, 500 т льоду та 10 олiмпiйських басейнiв “снiсу”, сумiшi льоду та снiгу, – говориться у прес-релiзi готелю. – Робота над будiвлею розпочалася навеснi, коли блоки льоду збирали в рiчцi Торне, а потiм зберiгали на льодовому складi у Юккас’ярвi. Для створення художнiх кiмнат та холiв вiдiбрали художникiв зi Швецiї, Польщi, Японiї, Iталiї, Бельгiї, Канади, Нiмеччини, Нiдерландiв, Румунiї, Францiї, Сiнгапура, Словакiї та Великої Британiї”.
Наприклад, Т’яса Гусфорс зi Швецiї та Ханнеке Супплi з Бельгiї зробили Katt & Ratta – великого пацюка, який вхопив шмат сиру. А кiшка дивиться й чекає, щоб зжерти обох.
А у номерi Minus 10 французи Люк Войзен та Матiу Бризон усе нахилили на 10 градусiв.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, готель буде приймати гостей до квiтня, пiсля чого всi скульптури розтануть.

Льодовий готель знову вiдкрився — Будівельний портал ПрофіДОМ

Источник

Показати статті

Рекомендуємо:

Leave a Reply

Close